University of Silesia Laboratories

Welcome to the site dedicated to science laboratiories in University of Silesia.

Search for

(internal laboratory)

Wydziałowe Laboratorium Mikrotomografi Komputerowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Environmental Analyses

(internal laboratory)

Wydziałowa Pracownia Analiz Środowiskowych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Scanning Electron Microscopy

(internal laboratory)

Wydziałowe Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Laboratorium Fizyki Powierzchni -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej BIO-FARMA L112 -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Laboratoria Polimerowe Zakładu Biomateriałów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Faculty laboratory of molecular biology of invertebrates

(internal laboratory)

Pracownia Analizy Morfologicznej Owadów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Molecular Biology

(internal laboratory)

Wydziałowe Laboratorium Biologii Molekularnej, -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Faculty Laboratory of Enzymology Studies

(internal laboratory)

Laboratorium Badań Enzymologicznych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Wydziałowe Laboratorium Markerów Molekularnych i Sekwencjonowania -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Plant Biotechnology Laboratory

(internal laboratory)

Wydziałowe Laboratorium Biotechnologii Roślin -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Fluorescence Microscopy

(internal laboratory)

Wydziałowa Pracownia Analizy Obrazu -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Pracownia Mikroskopii Fluorescencyjnej i Cytometrii Obrazowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Molecular Cytogenetics

(internal laboratory)

Wydziałowa Pracownia Cytometrii Przepływowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Molecular Cytogenetics

(internal laboratory)

Laboratorium Cytogenetyki Molekularnej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Pracownia Histologiczna -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Protein Biochemistry

(internal laboratory)

Wydziałowa Pracownia Biochemii Białek -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Wydziałowa Pracownia Biotechnologii Środowiskowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Cell Biology

(internal laboratory)

Laboratory of Cell Biology

Visit laboratory »

Laboratory of Botanical Documentation, Scientific Herbarium (KTU) University of Silesia

(internal laboratory)

Pracownia Dokumentacji Botanicznej, Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego (KTU) -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Gas chromatography laboratory

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Wydziałowe Laboratorium Analiz Gleby -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

EPR laboratory

(internal laboratory)

Pracownia EPR -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

X-ray fluorescence laboratory

(internal laboratory)

Pracownia Spektrometrii Rentgenowskiej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

UV-Vis spectrometry laboratory

(internal laboratory)

Pracownia Spektrometrii UV-Vis -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Wydziałowe Laboratorium Biologii Molekularnej Bezkręgowców -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Gemological laboratory

(internal laboratory)

Laboratorium Gemmologiczne -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Water Analysis

(internal laboratory)

Laboratorium Analiz Wody -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Palaeontological Laboratory

(internal laboratory)

Laboratorium Paleontologiczne -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Organic Geochemistry

(internal laboratory)

Pracownia Geochemii Organicznej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Scanning Microscopy

(internal laboratory)

Pracownia Mikroskopii Skaningowej WNoZ -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

X-Ray Diffraction Laboratory

(internal laboratory)

Pracownia Badań Rentgenostrukturalnych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of organic petrology

(internal laboratory)

Laboratorium Petrologii Organicznej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Pracownia Własności Luminescencyjnych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Natural Radioactivity

(internal laboratory)

Pracownia Promientówrczości Naturalnej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Analytical Chemistry Laboratory

(internal laboratory)

● chemistry ● analytical chemistry ● qualitative and quantitative analysis ● water analysis

Visit laboratory »

Silesian Laboratory of GIS

(internal laboratory)

Śląskie Laboratorium GIS -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Pracownia ochrony i digitalizacji zbiorów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Accredited Corrosion Testing Laboratory

(internal laboratory)

Laboratorium Badań Korozyjnych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of computer simulations

(internal laboratory)

Laboratorium symulacji komputerowych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Mössbauer effect

(internal laboratory)

Laboratorium efektu Mössbauera -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of positon anihilation

(internal laboratory)

Laboratorium anihilacji pozytonów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of mechanical properties

(internal laboratory)

Pracownia właściwości mechanicznych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of the surface layer

(internal laboratory)

Pracownia badań warstwy wierzchniej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Pracownia metalografii

(internal laboratory)

Pracownia metalografii -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of light microscopy

(internal laboratory)

Pracownia mikroskopii świetlnej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of technology IME

(internal laboratory)

Pracownia technologiczna WINOM -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Electrical measurements

(internal laboratory)

Pracownia Pomiarów Elektrycznych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of magnetic measurements

(internal laboratory)

Pracownia Pomiarów Magnetycznych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of dielectric spectroscopy and optical anisotropy

(internal laboratory)

Pracownia Spektroskopii Dielektrycznej i Anizotropii Optycznej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory Mechanical Spectroscopy

(internal laboratory)

Spektroskopii mechanicznej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory for Quantitative Analysis and Modelling of Biomaterials Surfaces - „Conlab”

(internal laboratory)

„Conlab” Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

X-ray diffraction Lab

(internal laboratory)

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Electron Microscopy Lab

(internal laboratory)

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory for Surface Studies

(internal laboratory)

Laboratorium badań powierzchni -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of thermoanalysis

(internal laboratory)

Pracownia Termoanalizy -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Single Crystal Growth Laboratory

(internal laboratory)

Pracownia Hodowli Monokryształów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Image Processing

(internal laboratory)

Laboratorium Analizy i Przetwarzania Obrazów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

MultiLab of Communication and Information Technologies

(internal laboratory)

Laboratorium systemów sterowania i techniki sensorowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory for testing physicochemical properties of liquid systems

(internal laboratory)

Laboratorium badań właściwości fizykochemicznych układów ciekłych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Speech Processing Laboratory

(internal laboratory)

Laboratorium Wymowy Języka Obcego -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory for Low Temperature Physics

(internal laboratory)

Laboratorium Niskich Temperatur -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Ultrafast Laser Spectroscopy

(internal laboratory)

Pracownia ultraszybkiej spektroskopii laserowej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

X-ray Analysis Laboratory

(internal laboratory)

Pracownia Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

(internal laboratory)

Pracownia absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii elektronowej oraz spektroskopii w podczerwieni -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Analytical spectroscopy research laboratory

(internal laboratory)

Laboratorium analitycznych metod spektroskopowych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

AAS laboratory

(internal laboratory)

Pracownia AAS II -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

AES laboratory

(internal laboratory)

Pracownia AES II -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory for testing luminescent materials

(internal laboratory)

Pracownia badań materiałów luminescencyjnych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

University Laboratories of Atmospheric Survey

(internal laboratory)

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

NMR Laboratory

(internal laboratory)

Laboratorium NMR -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of sample preparation

(internal laboratory)

Pracownia przygotowania próbek -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of synthesis of luminescent materials

(internal laboratory)

Pracownia syntezy materiałów luminescencyjnych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of chemical technology 1

(internal laboratory)

Pracownia technologii chemicznej 1 -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of chemical technology 2

(internal laboratory)

Pracownia technologii chemicznej 2 -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of chemical technology 2A

(internal laboratory)

Pracownia technologii chemicznej 2A -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of chemical technology 3

(internal laboratory)

Pracownia technologii chemicznej 3 -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of chemical technology 3A

(internal laboratory)

Pracownia technologii chemicznej 3A -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of chemical technology 4

(internal laboratory)

Pracownia technologii chemicznej 4 -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Mycological laboratory

(internal laboratory)

Wydziałowa pracownia mykologiczna -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Biomarker laboratory

(internal laboratory)

Wydziałowa Pracownia Biomarkerów -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of single-crystalline materials analysis

(internal laboratory)

Laboratorium Badań Materiałów Monokrystalicznych -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Laboratory of Drug Design and Nanopharmacology

(internal laboratory)

Pracownia Projektowania Leków i Nanofarmakologii -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »

Silesian laboratory on the Research in the area of STEAM, Well-Being and new technologies

(internal laboratory)

Śląskie laboratorium naukowo-badawcze w zakresie STEAM, Well-Being i nowych technologii -- O laboratorium [en].

Visit laboratory »