Laboratoria Uniwersytetu Śląskiego

Serdecznie witamy w serwisie poświęconym laboratoriom naukowym w Uniwersytecie Śląskim.

Znajdź

Wydziałowe Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● obrazowanie biomedyczne

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowa Pracownia Analiz Środowiskowych

(laboratorium wewnętrzne)

● biologia ● ochrona środowiska

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowe Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

(laboratorium wewnętrzne)

● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki medyczne ● nauki o materiałach

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Fizyki Powierzchni

(laboratorium wewnętrzne)

● fizyka ● chemia ● nauka o materiałach

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Spektroskopii Elektronowej BIO-FARMA L112

(laboratorium wewnętrzne)

● fizyka ● nauka o materiałach

Odwiedź laboratorium »

Laboratoria Polimerowe Zakładu Biomateriałów

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● chemia polimerów

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Analizy Morfologicznej Owadów

(laboratorium wewnętrzne)

● nauki biologiczne

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowe Laboratorium Biologii Molekularnej

(laboratorium wewnętrzne)

● biotechnologia ● genetyka molekularna

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Badań Enzymologicznych

(laboratorium wewnętrzne)

● biotechnologia środowiska ● chemia analityczna ● ekotoksykologia ● toksykologia

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowe Laboratorium Biotechnologii Roślin

(laboratorium wewnętrzne)

● biotechnologia ● genetyka ● kultury in vitro roślin

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Mikroskopii Fluorescencyjnej

(laboratorium wewnętrzne)

● biotechnologia ● biologia

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowa Pracownia Cytometrii Przepływowej

(laboratorium wewnętrzne)

● cytogenetyka

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Cytogenetyki Molekularnej

(laboratorium wewnętrzne)

● cytogenetyka

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Histologiczna

(laboratorium wewnętrzne)

● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki medyczne

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowa Pracownia Biochemii Białek

(laboratorium wewnętrzne)

 ● biochemia ● enzymologia

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowa Pracownia Biotechnologii Środowiskowej

(laboratorium wewnętrzne)

● biotechnologia środowiska ● mikobiologia

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowa Pracownia Biologii Komórki

(laboratorium wewnętrzne)

● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki medyczne

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Dokumentacji Botanicznej, Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego (KTU)

(laboratorium wewnętrzne)

● botanika ● taksonomia roślin

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej

(laboratorium wewnętrzne)

● biotechnologia środowiska ● chemia analityczna ● ekotoksykologia 

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Chromatograficzna

(laboratorium wewnętrzne)

● nauki biologiczne ● nauki chemiczne

Odwiedź laboratorium »

Wydziałowe Laboratorium Analiz Gleby

(laboratorium wewnętrzne)

● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki o ziemi

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Gemmologiczne

(laboratorium wewnętrzne)

● gemmologia ● mineralogia stosowana

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Analiz Wody

(laboratorium wewnętrzne)

● ochrona środowiska ● chemia ● hydrochemia

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Paleontologiczne

(laboratorium wewnętrzne)

● geologia ● paleontologia

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Geochemii Organicznej

(laboratorium wewnętrzne)

● chemia i geochemia organiczna ● ochrona środowiska

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Mikroskopii Skaningowej WNoZ

(laboratorium wewnętrzne)

● geologia ● geochemia ● mineralogia ● petrologia ● paleontologia ● inżynieria materiałowa

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Analiz Gleb, Gruntów i Skał

(laboratorium wewnętrzne)

● nauki o ziemi ● ochrona śodowiska ● chemia ● biologia

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Badań Rentgenostrukturalnych

(laboratorium wewnętrzne)

● mineralogia ● krystalografia ● petrografia i geochemia ● paleontologia ● geofizyka ● materiałoznastwo

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Petrologii Organicznej

(laboratorium wewnętrzne)

● geologia ● mineralogia ● petrologia ● węiel

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Własności Luminescencyjnych

(laboratorium wewnętrzne)

● geologia ● mineralogia ● chemi ● materiałoznastwo ● medycyna ● ochrona środowiska ● ocena jakości kamieni jubilerskich

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej

(laboratorium wewnętrzne)

● geofizyka ● fizyka ● mineralogia ● chemia ● geologia

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Chemii Analitycznej

(laboratorium wewnętrzne)

● chemia ● chemia analityczna ● analiza jakościowa i ilościowa ● analiza wody

Odwiedź laboratorium »

Śląskie Laboratorium GIS

(laboratorium wewnętrzne)

Śląskie Laboratorium GIS

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Ochrony i Digitalizacji Zbiorów

(laboratorium wewnętrzne)

● Ochrona zbiorów  ● konserwacja,  ● digitalizacja ● identyfikacja zagrożeń

Odwiedź laboratorium »

Akredytowane Laboratorium Badań Korozyjnych

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa 

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium symulacji komputerowych

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium efektu Mössbauera

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium anihilacji pozytonów

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka

Odwiedź laboratorium »

Pracownia właściwości mechanicznych

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa

Odwiedź laboratorium »

Pracownia badań warstwy wierzchniej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa

Odwiedź laboratorium »

Pracownia metalografii

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● metalografia

Odwiedź laboratorium »

Pracownia mikroskopii świetlnej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa

Odwiedź laboratorium »

Pracownia technologiczna WINOM

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Pomiarów Elektrycznych

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Pomiarów Magnetycznych

(laboratorium wewnętrzne)

● fizyka

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Spektroskopii Dielektrycznej i Anizotropii Optycznej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Spektroskopii Mechanicznej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka

Odwiedź laboratorium »

„Conlab” Laboratorium ilościowej analizy i modelowania powierzchni biomateriałów

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego ● chemia ● geologia

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego ● chemia ● geologia

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium badań powierzchni

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego ● chemia ● geologia

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Termoanalizy

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego ● chemia ● geologia

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Monokryształów

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Topografii Rentgenowskiej

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Hodowli Monokryształów

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego

Odwiedź laboratorium »

Pracownia Badań Defektów Strukturalnych Monokryształów

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Krystalografii

(laboratorium wewnętrzne)

● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Modelowania 3D Obiektów Biomedycznych

(laboratorium wewnętrzne)

● biologia ● medycyna ● informatyka

Odwiedź laboratorium »

Laboratorium Analizy i Przetwarzania Obrazów

(laboratorium wewnętrzne)

● bioinformatyka ● medycyna

Odwiedź laboratorium »

MultiLaboratorium Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych

(laboratorium wewnętrzne)

● Inżynieria Biomedyczna, Informatyka, Teleinformatyka, Wirtualna Rzeczywistość, Aplikacje Mobilne, Wirtualna Rehabilitacja, Tekstronika.

Odwiedź laboratorium »