● fizyka ● chemia ● nauka o materiałach

Typ naukowe
Nazwa Laboratorium Fizyki Powierzchni
Jednostka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Jacek Szade
Kierownik (numer w książce) 26672
Admnistrator dr Jerzy Kubacki