● geofizyka ● fizyka ● mineralogia ● chemia ● geologia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Dariusz Malczewski
Admnistrator dr hab. Dariusz Malczewski
Słowa kluczowe promieniotwórczość naturalna minerałów, skał i gleb, emanacje radonowe
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32/3689881