● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego ● chemia ● geologia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Tomasz Goryczka
Admnistrator dr hab. Tomasz Goryczka
Słowa kluczowe dyfrakcja rentgenowska, XRD, analiza fazowa, struktura, wielkość krystalitów, nanomateriały, materiały polkrystaliczne
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497 514