● inżynieria materiałowa ● chemia polimerów

Typ naukowe
Nazwa Laboratoria Polimerowe Zakładu Biomateriałów
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. prof. UŚ Danuta Stróż
Admnistrator mgr Jadwiga Gabor
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497 522