● botanika ● taksonomia roślin

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Dokumentacji Botanicznej, Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego (KTU)
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Adam Roztański, prof. UŚ
Admnistrator dr Izabela Gerold Śmietańska
Słowa kluczowe flora, rośliny, taksonomia roślin, botanika
Ulica 75-tego Pułku Piechoty
Numer 1
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 34 93 914