● inżynieria materiałowa ● fizyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Pomiarów Elektrycznych
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
Admnistrator dr hab. Piotr Kwapuliński
Słowa kluczowe impedancja, magnetoimpedancja, efekt Halla
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów