● geologia ● paleontologia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Paleontologiczne
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium dr Wojciech Krawczyński
Admnistrator dr Wojciech Krawczyński
Słowa kluczowe paleontologia, stratygrafia, geologia, skamieniałości, preparatyka, separacja, fotografia
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 93 49