● fizyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Pomiarów Magnetycznych
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
Admnistrator dr hab. Zbigniew Stokłosa
Słowa kluczowe właściwości magnetyczne
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497 529