● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego ● chemia ● geologia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Józef Lelątko
Admnistrator dr Maciej Zubko
Słowa kluczowe transmisyjny mikroskop elektronowy, TEM, skaningowa mikroskopia elektronowa, SEM, EDS, dyfrakcja elektronów, nanomateriały, struktura
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497 508 (509)