● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki medyczne

Typ naukowe
Nazwa Pracownia Histologiczna
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Piotr Świątek
Admnistrator dr Łukasz Chajec
Słowa kluczowe analiza tkanek, analiza histologiczna, immunocytochemia, barwienia histologiczne, analiza komórek zwierzęcych
Ulica Bankowa
Numer 9
Kod 40-007
Miasto Katowice
Telefon 32 359 13 76