● inżynieria materiałowa ● fizyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Spektroskopii Dielektrycznej i Anizotropii Optycznej
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium Prof. dr hab. Jan Dec
Admnistrator prof. dr hab. Jan Dec
Słowa kluczowe spektroskopia dielektryczna, dyspersja, przenikalność elektryczna, dwójłomność optyczna
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497 540