● ochrona środowiska ● chemia ● hydrochemia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Analiz Wody
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium mgr inż. Grażyna Rusin
Admnistrator mgr inż. Grażyna Rusin
Słowa kluczowe Analiza wody: metody miareczkowe, fotometrii płomieniowej, potencjometryczne, spektrofotometryczne, spektrometryczne AAS (FAAS) i chromatograficzne (IC); przygotowanie próbek: filtracja, mineralizacja próbek gleby i osadów; oznaczanie rtęci w roztworach i próbkach stałych; badania hydrochemiczne w terenie
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 94 41