● chemia i geochemia organiczna ● ochrona środowiska

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Geochemii Organicznej
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium Prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski
Admnistrator prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski
Słowa kluczowe Materia organiczna, biomarkery PAHs, związki polarne, derywatyzacja
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 95 46