● nauki biologiczne

Typ naukowe
Nazwa Pracownia Analizy Morfologicznej Owadów
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr Łukasz Depa
Admnistrator dr Łukasz Depa
Słowa kluczowe biologia molekularna, markery molekularne, bezkręgowce, analiza zróżnicowania genetycznego, analizy filogenetyczne
Ulica Bankowa
Numer 9
Kod 40-007
Miasto Katowice
Telefon 32 359 16 02