● inżynieria materiałowa ● obrazowanie biomedyczne

Typ naukowe
Strona WWW http://www.us.edu.pl/
Nazwa Wydziałowe Laboratorium Mikrotomografii Komputerowej
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr inż. Piotr Duda
Kierownik (numer w książce) 4842
Admnistrator dr inż. Piotr Duda
Słowa kluczowe mikrotomografia, wizualizacja