● cytogenetyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Wydziałowa Pracownia Cytometrii Przepływowej
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Robert Hasterok
Admnistrator dr Magdalena Rojek
Słowa kluczowe Wielkość genomu, ploidalność, zawartość DNA
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon tel. 32 200 93 79