● biochemia ● enzymologia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Wydziałowa Pracownia Biochemii Białek
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Danuta Wojcieszyńska
Admnistrator dr hab. Danuta Wojcieszyńska
Słowa kluczowe biochemia, enzymologia, analiza biochemiczna białek, izolacja i oczyszczanie białek
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 95 76