● biologia ● ochrona środowiska

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Wydziałowa Pracownia Analiz Środowiskowych
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr Gabriela Barczyk
Kierownik (numer w książce) 37631
Admnistrator dr Gabriela Barczyk
Słowa kluczowe analiza elementarna CNS, absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS), absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS)
Ulica ul. Bankowa
Numer 9 po. 22
Kod 40-007
Miasto Katowice
Telefon 32 2009 461