● geologia ● mineralogia ● petrologia ● węiel

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Petrologii Organicznej
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Magdalena Misz-Kennan
Admnistrator dr hab. Magdalena Misz-Kennan
Słowa kluczowe macerały, refleksyjność, fluorescencja, rozproszona materia organiczna
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 95 46