● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki medyczne ● nauki o materiałach

Typ naukowe
Nazwa Wydziałowe Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr Jagna Karcz
Kierownik (numer w książce) 10722
Admnistrator dr Jagna Karcz
Słowa kluczowe Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), Spektroskopia dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS), emisja polowa mikrostruktura, obrazowanie.
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon +48 32 2009 374