● gemmologia ● mineralogia stosowana

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Gemmologiczne
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium dr Włodzimierz Łapot
Admnistrator dr Włodzimierz Łapot
Słowa kluczowe kamienie jubilerskie, analityka
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon (+48 32) 3689 311