● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki o ziemi

Typ naukowe
Nazwa Wydziałowe Laboratorium Analiz Gleby
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. A. Kompała-Bąba
Admnistrator dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba
Słowa kluczowe analizy fizykochemiczne gleb, roślin, wody, straty prażenia, azot Kjeldahla, mineralizacja, spektrofotometria
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 94 96