● Inżynieria Biomedyczna, Informatyka, Teleinformatyka, Wirtualna Rzeczywistość, Aplikacje Mobilne, Wirtualna Rehabilitacja

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa MultiLaboratorium Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium Dr Paweł Janik
Admnistrator dr Paweł Janik
Słowa kluczowe

Prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe realizowane są w ramach trzech synergicznych laboratoriów, które współtworzą „MultiLaboratorium Technologii Komunikacyjno-Informacyjnych”. Multilaboratorium funkcjonuje w Instytucie Informatyki w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych. Strukturę Multilaboratorium tworzy:

  • Laboratorium Systemów Sterowania i Techniki Sensorowej,
  • Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Technologii Interaktywnych,
  • Laboratorium Technologii Mobilnych.

www.vr.us.edu.pl

Projekty realizowane w Multilaboratorium są również prezentowane w ogólnopolskich mediach :

Monitor snu

Gra rehabilitacyjna

Sensor oddechu

Laboratorium Systemów Sterowania i Techniki Sensorowej (LSSiTS)- to jednostka,
w której opracowywane są rozwiązania sprzętowe w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT). Układy wytworzone w LSSiTS są jednocześnie bazą sprzętową do dalszych prac B+R realizowanych w pozostałych jednostkach Multilaboratorium. LSSiTS funkcjonuje pod opieką mgr. inż. Michała Pielki

Sterownik inercyjny


Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Technologii Interaktywnych (LWRiTI) ogniskuje swoją działalność na tworzeniu systemów wspierających rehabilitację za pomocą nowoczesnych technologii. W wyniku realizacji prac B+R tworzone są gry komputerowe z elementami fotorealistycznymi, środowiska wirtualne i rozszerzone oraz animacje komputerowe. Istotnym narzędziem w pracach LWRiTI jest fotogrametria.

Gra rehabilitacyjna


Laboratorium Technologii Mobilnych (LTM) koncentruje się na opracowaniu
i testowaniu nowych metod programistycznych, teletransmisyjnych i algorytmicznych w oprogramowaniu dla urządzeń mobilnych. Zaawansowane systemy tworzone w LTM realizowane są pod kątem Internetu Rzeczy (IoT), gier i systemów VR, monitorowania osób i parametrów organizmu, automatyki budynkowej itp.

Systemy Mobilne


Ulica Będzińska 39
Numer 407 i 408
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 97 39