● cytogenetyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Cytogenetyki Molekularnej
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Robert Hasterok
Admnistrator mgr Marta Hosiawa-Barańska
Słowa kluczowe Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ, Mapowanie sekwencji DNA, Immunocytochemia, Comet-FISH, TUNEL-test
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 93 79