● inżynieria materiałowa ● fizyka ciała stałego ● chemia ● geologia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium badań powierzchni
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Dariusz Chrobak
Admnistrator mgr Oliwia Starczewska
Słowa kluczowe nanoindentacja, własności mechaniczne
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497 507