● inżynieria materiałowa 

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Akredytowane Laboratorium Badań Korozyjnych
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr Bożena Łosiewicz
Admnistrator dr Bożena Łosiewicz
Słowa kluczowe odporność korozyjna materiałów, salt spray
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32-3497 527