● inżynieria materiałowa ● fizyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Spektroskopii Mechanicznej
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Grzegorz Haneczok
Admnistrator dr Marian Kubisztal
Słowa kluczowe tarcie wewnętrzne, moduł Young’a, współczynnik adhezji, materiały powłokowe
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 349 7605