● biotechnologia środowiska ● chemia analityczna ● ekotoksykologia ● toksykologia

Typ naukowe
Nazwa Laboratorium Badań Enzymologicznych
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Alina Kafel
Słowa kluczowe biotechnologia środowiska, chemia analityczna, ekotoksykologia, toksykologia, biomarkery, biotesty, zwalczanie szkodników
Ulica Bankowa
Numer 9
Kod 40-007
Miasto Katowice
Telefon 32 359 12 60