● fizyka ● nauka o materiałach

Typ naukowe
Nazwa Laboratorium Spektroskopii Elektronowej BIO-FARMA L112
Jednostka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Jacek Szade
Kierownik (numer w książce) 26672
Admnistrator dr Katarzyna Balin
Słowa kluczowe fizyka powierzchni, analiza chemiczna, fotoemisja, fotoelektrony, spektroskopia masowa, jony, mapy rozkładu wybranych jonów, profile wgłębne, pomiary temperaturowe
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1a
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon +48 32 3497573