Śląskie Laboratorium GIS

Typ dydaktyczne
Nazwa Śląskie Laboratorium GIS
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium dr Agnieszka Piechota
Admnistrator mgr Michał Ciepły
Słowa kluczowe Systemy Informacji Geograficznej (GIS), Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych GIS (ECDL EPP GIS)
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon +48 32 368 92 27