● inżynieria materiałowa

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia badań warstwy wierzchniej
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Marian Kupka
Admnistrator dr Adrian Barylski
Słowa kluczowe mikroskopia świetlna, pomiary profilografometryczne, badania zużycia
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 323497701