● bioinformatyka ● medycyna

Typ naukowe
Nazwa Laboratorium Analizy i Przetwarzania Obrazów
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. inż. Robert Koprowski
Admnistrator dr hab. inż. Robert Koprowski
Słowa kluczowe analiza obrazów
Ulica Będzińska
Numer 39
Kod 41-200
Miasto Sosonowiec
Telefon 32 368 97 41