● biotechnologia ● genetyka molekularna

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Wydziałowe Laboratorium Biologii Molekularnej
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium mgr Michał Słota
Admnistrator mgr Michał Słota
Słowa kluczowe biologia molekularna, amplifikacja DNA, łańcuchowa reakcja polimerazy, PCR, markery molekularne, analiza DNA, genomika, mutageneza, TILLING, proteomika
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 2009 584