● nauki biologiczne ● nauki chemiczne ● nauki medyczne

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Wydziałowa Pracownia Biologii Komórki
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
Admnistrator mgr Zbigniew Kuc
Słowa kluczowe komórka roślinna, mikroskopia świetlna i elektronowa, ultramikrotom, histochemia, immunohistochemia, komórkowa sonda ciśnieniowa
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 94 47