● geologia ● mineralogia ● chemi ● materiałoznastwo ● medycyna ● ochrona środowiska ● ocena jakości kamieni jubilerskich

Typ naukowe
Nazwa Pracownia Własności Luminescencyjnych
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium prof. dr hab. Maria Czaja
Słowa kluczowe luminescencja, nieorganiczne i organiczne centra luminescencji, domieszki jonów 3d i 4f, defekty punktowe
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 94 88