● nauki biologiczne ● nauki chemiczne

Typ naukowe
Nazwa Pracownia Chromatograficzna
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr Tomasz Płociniczak
Admnistrator dr Tomasz Płociniczak
Słowa kluczowe chromatografia gazowa; oznaczenia gatunkowe bakterii; Sherlock 6.2; profile fosfolipidowych kwasów tłuszczowych (PLFA); całkowita zawartość węglowodorów (TPH)
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 94 442