● Ochrona zbiorów  ● konserwacja,  ● digitalizacja ● identyfikacja zagrożeń

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Ochrony i Digitalizacji Zbiorów
Jednostka Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji naukowej
Kierownik / opiekun laboratorium Dr hab. Prof. UŚ Leonard Ogierman
Słowa kluczowe Ochrona zbiorów, konserwacja, digitalizacja, identyfikacja zagrożeń
Ulica Pl. Sejmu Śl.
Numer 1
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 322009501, 32209318