● biotechnologia ● genetyka ● kultury in vitro roślin

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Wydziałowe Laboratorium Biotechnologii Roślin
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium mgr Monika Gajecka
Admnistrator mgr Monika Gajecka
Słowa kluczowe kultury in vitro; podwojone haploidy; mikropropagacja; transformacja roślin
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 95 59