● mineralogia ● krystalografia ● petrografia i geochemia ● paleontologia ● geofizyka ● materiałoznastwo

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Pracownia Badań Rentgenostrukturalnych
Jednostka Wydział Nauk o Ziemi
Kierownik / opiekun laboratorium dr Tomasz Krzykawski
Admnistrator dr Tomasz Krzykawski
Słowa kluczowe XRD, proszkowa dyfraktometria rentgenowska, analiza fazowa, skład fazowy, analiza Rietvelda,
Ulica Będzińska
Numer 60
Kod 41-200
Miasto Sosnowiec
Telefon 32 368 93 23