● chemia ● chemia analityczna ● analiza jakościowa i ilościowa ● analiza wody

Typ dydaktyczne
Nazwa Pracownia Chemii Analitycznej
Jednostka Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Kierownik / opiekun laboratorium dr Robert Skorek
Admnistrator dr Robert Skorek
Słowa kluczowe chemia analityczna, analiza ilościowa, analityka, jakość wody, miareczkowanie
Ulica Szkolna
Numer 9
Kod 40-006
Miasto Katowice
Telefon (32) 359 16-62