● biotechnologia środowiska ● mikobiologia

Typ naukowe
Nazwa Wydziałowa Pracownia Biotechnologii Środowiskowej
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr Izabela Greń
Admnistrator dr Izabela Greń
Słowa kluczowe biotechnologia środowiskowa, hodowle mikroorganizmów, biodegradacja związków aromatycznych
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 95 76