● biotechnologia ● biologia

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Mikroskopii Fluorescencyjnej
Jednostka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kierownik / opiekun laboratorium dr Bożena Kolano
Admnistrator dr Bożena Kolano
Słowa kluczowe mikroskop epifluorescencyjny
Ulica Jagiellońska
Numer 28
Kod 40-032
Miasto Katowice
Telefon 32 200 94 68