● inżynieria materiałowa ● fizyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium anihilacji pozytonów
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr hab. Józef Deniszczyk
Admnistrator dr hab. Józef Deniszczyk
Słowa kluczowe spektroskopia anihilacji pozytonów, polimery, struktura defektowa, proces degradacji
Ulica 75 Pułku Piechoty
Numer 1A
Kod 41-500
Miasto Chorzów
Telefon 32 3497 528