Pracownia Promientówrczości Naturalnej -- Kontakt [en].

Adres: Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, 32/3689881