Pracownia Badań Rentgenostrukturalnych -- Współpraca [en].