Pracownia Dokumentacji Botanicznej, Zielnik Naukowy Uniwersytetu Śląskiego (KTU) -- Współpraca [en].