Pracownia syntezy materiałów luminescencyjnych -- Aparatura [en].