Laboratorium oferuje usługi badawcze w obszarze:

 1. Analizy ilościowej struktury powierzchni materiałów:
  1. w zakresie powiększeń 108x – 17 200x
  2. badania w świetle spolaryzowanym;
  3. badania z wykorzystaniem promieniowania UV;
  4. rozdzielczość: płaszczyzna xy: 0,120 μm, wysokość
  5. z: 0,01 μm;
  6. pomiary: odległości, wysokości, promienia
  7. krzywizny, średnicy, pola powierzchni, objętości,
  8. chropowatości;
  9. wyznaczanie profili liniowych, grubości warstw,
  10. analiza obiektów na powierzchni,
  11. i wiele innych.
 2. Modelowania powierzchni materiałów