● biologia ● medycyna ● informatyka

Typ naukowo-dydaktyczne
Nazwa Laboratorium Modelowania 3D Obiektów Biomedycznych
Jednostka Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach/Instytut Nauki o Materiałach
Kierownik / opiekun laboratorium dr Paweł Skadłubowicz
Admnistrator mgr inż. Paweł Popielski
Słowa kluczowe modelowanie 3D, rekonstrukcja, analiza zobrazowań medycznych
Ulica Będzińska
Numer 39
Kod 41-200
Miasto Sosonowiec